Yhdistyksen arvot

Sen lisäksi, että Elävä Iijoki –yhdistys edistää ja pitää esillä luonnon suojeluun liittyviä teemoja, haluaa se myös konkreettisesti toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Kestävä kehitys on laaja käsite ja se pitää sisällään ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Yhdistyksen toiminnan avoimuus, laaja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa, tavoitteiden asettaminen – tämä kaikki on kestävää kehitystä.

Tärkeänä osana vastuullista toimintaa on tapahtumien ja kaiken muunkin toiminnan ekologinen kestävyys. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja tavoitteenamme on minimoida tapahtumiemme ympäristövaikutukset, joita syntyy mm. jätteistä ja liikenteestä.

Tavoitteet:

Jätteet ja käytettävät materiaalit

Toiminta suunnitellaan mahdollisimman materiaalia säästäväksi, jolloin syntyy vähemmän jätettä. Tiedotetaan tapahtumien osallistujia ja yhteistyökumppaneita sekä kannustetaan mukaan jätteiden vähentämiseen.

Noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta: tauko- ja leiriytymispaikoilla on roskikset ja jätteet pyritään kierrättämään. Taukopaikoille järjestetään vessat / riu ´ut, jotta mitään ei jäisi luontoon näkösälle.

Pyritään yhdistyksen tuotteissa kestävyyteen ja kiinnitetään huomiota mm. materiaalivalintoihin. Suositaan mahdollisuuksien mukaan paikallisia tuotteita.

Säästetään paperia, kun markkinoidaan ja tiedotetaan pääasiassa verkossa. Vuokrataan tarvikkeita ja kalustoa.

Jäteveden hallinta

Tarjotaan riittävästi vessoja ja suositaan ympäristöystävällisiä pesuaineita. Opastetaan osallistujia käyttämään ympäristöystävällisiä tuotteita peseytymisen yhteydessä ja tarjotaan ekotuotteita niille, joilla ei ole mukana.

Liikenne

Yhdistyksen Facebook-sivulla voi järjestellä kimppakyytejä. Kesän melonta- ja soututapahtumassa mukana kulkeva huoltoauto mahdollistaa osallistumisen ilman omaa autoa, sillä tavarat kulkevat huoltoautossa.

Jos joku tulee paikalle julkisilla, järjestetään haku pysäkiltä. Tarjotaan kyytejä kauppaan niille, jotka eivät ole omalla autolla.