Ohjeet joelle

TOIMINTAOHJEET JOELLE 2024

1. Pakolliset varusteet

– Kaikilla tapahtumaan osallistuvilla tulee olla kellunta- tai pelastusliivit.

– Sopivat jalkineet, joilla voi tarvittaessa turvallisesti liikkua joessa: uimatossut, lenkkarit, urheilusandaalit. Ei kumisaappaita.

– Kaikilla vesillä liikkuvulla tulee olla kypärät. Suosittelemme kypärän käyttöä myös veneissä. Kypärän tulee olla hyvin päässä pysyvä, ohimot, otsan ja takaraivon suojaava. Sopivia ovat mm: pyöräily-, kiipeily-, melonta-, triathlon-, jääkiekko- ja luistelukypärät.

2. Ohjeet

– Turvapäällikkö kertoo eli kailottaa ohjeet jokaisen etapin alussa ja tarvittaessa etapin aikana.

3. Etenemisjärjestys, -tapa sekä toiminta ongelmatilanteissa

– Ensimmäisenä meloo kärkimeloja, jonka perässä ensin kajakit ja sitten kanootit.

– Seuraavana kärkivene ja muut veneet letkana.

– Viimeisenä ensiapuvene.

– Turvamelojat, kärkimeloja ja kärkivene näyttävät väylän, jota edetään. Kts alla merkit.

– Koskiosuuksilla pidetään etäisyyttä edellä menevään, mutta edetään opastettua väylää pitkin, ei sooloilla.

– Koskiosuuksilla veneiden etäisyys tulee olla noin 40 metriä, melojien etäisyys kosken virtauksesta ja kivisyydestä riippuen noin kolme kajakin/kanootin mittaa.

– Ongelmatilanteessa tulee välttää päällelaskeminen: väistämällä kivelle jäänyt, hidastamalla vauhtia ja hakeutumalla tarvittaessa rantaan. Näytetään pysähtymismerkkiä tarvittaessa (mela poikittain ja huuto SEIS).

– Läheltä ohitettaessa perämies voi komentaa ”airot sisään”. Vältetään veneen laidoista kiinni pitämistä, etteivät sormet jää väliin.

– Perämiehen ja turvamelojien ohjeita noudatetaan kaikissa tilanteissa.

– Jos vene jää kiinni, perämies ensisijaisesti irrottaa veneen mutta myös muut veneessä olijat ovat tarvittaessa velvollisia osallistumaan irrotukseen nousemalla veneestä. Myös turvamelojat tai muut perämiehet auttavat tarvittaessa.

– Kajakin/kanootin ajautuessa kohti kiveä kallistetaan kajakin/kanootin pohjaa ylävirtaan ja mahdollisuuksien mukaan pidetään kiinni kivestä. 

– Veden varaan jouduttaessa, koskea lasketaan uimasillaan selällään ja jalat alavirran suuntaan kunnes voidaan rantautua.

– Jos vene täyttyy vedellä, noustaan pois veneestä ylävirran puolella ja pyritään irti veneestä.

– Jos kaadutaan kajakilla tai kanootilla, mahdollisuuksien mukaan pidetään kiinni melasta ja kajakista/kanootista. Kanootista/kajakista pidetään kiinni alavirran puolella ja tullaan itse sen perässä. Rantaudutaan omin voimin tai turvamelojan avustuksella. Tyhjennetään kajakki/kanootti rannalla. 

– Ohittavat veneet ja turvamelojat keräävät varusteet.

– Kaatumatilanteen jälkeen vaihdetaan kuivat vaatteet ylle.

– Rantautuessa ja kun lähdetään rannasta tulee veneen keulan osoittaa vastavirtaan.

Puhelinnumeroita

Ensiapu, Eija Pakarinen 040 524 2556

Turvapäällikkö, Anita Valkama 050 5887 909

Melamerkit joelle:

Käytämme tapahtumaan soveltuvia kansainvälisiä melamerkkejä. Katso ohjeet https://paddling.com/learn/hand-signals-for-kayaking/ .

Melamerkit ja turvaohjeet lähetetään osallistujille sähköpostiin.