Elävä Iijoki ry

Elävä Iijoki -yhdistys sai alkunsa ihmisistä, jotka halusivat jatkaa Iijoella kulkemisen perinnettä. Meitä yhdistää Iijoki ja halu toimia yhdessä. Avoimesti, rehellisesti ja ilon kautta. Tavoitteenamme on:

  • Iijoen luontoarvojen ja vaelluskalan palauttamisen tukeminen Iijoella
  • Jokivarsikulttuurin säilyttäminen ja edistäminen yhdessä kylien ja niiden toimijoiden kanssa
  • Vesillä liikkumisen perinteen säilyttäminen
  • Koillismaalaisen puuvenemallin säilyttäminen ja veneentekotaidot
  • Vesillä liikkumisen taitojen ja etenkin turvallisuuden edistäminen: koulutusten järjestäminen ja koulutuksiin osallistuminen, sisältää myös perämiestaidot
  • Joen virkistyskäytön ja luontomatkailun edistäminen luontoarvot huomioiden
  • Vuosittain järjestettävien melonta- ja soututapahtumien toteuttaminen ja jatkuva kehittäminen
  • Edellä mainittujen arvojen ja taitojen siirtäminen seuraaville sukupolville.

Keitä me olemme?

Anita Valkama, Haukipudas. Turvamelojana mukana vuodesta 1992, myös perämiehenä ja soutajana satunnaisesti. Turvameloja, turvapäällikkö vesillä vuodesta 2000, Rescue 3 virtaavan veden koskipelastuskoulutus. Kipinän Tohon koskessa olen saanut koskimelontakärpäsen pureman jo teininä, soudun ilmiset ja joki ovat olleet minulle tärkeitä perinteen oppimisen paikkoja kun omat sukujuuret ovat muilla mailla. Parasta Iijoella on ihmiset, luonnon kauneus ja yhteinen ponnistelu turvallisen matkan eteen.

Erkki Latola, Oulu, kokemusta joella 22 vuotta. Perämies, veneiden siirrot ja korjaukset. Vanhemmat olleet mukana toisesta soudusta alkaen. Parasta Iijoella on luonto ja ystävät.

Tanja Lapinlampi, Hetekylä. Yli-Kuren mökkiläinen, syntyperäinen pudasjärveläinen. Olen soutaja, mökkeilijä ja kalastaja. Erityisosaamista tiedotus ja paikallistuntemus.
Parasta Iijoella on rauhallinen tunnelma.

Anu Mustonen, Jyväskylä. Iijoella mukana 1980-luvulta asti. Isänäiti kotoisin Iijoen varrelta, sukua Pudasjärvellä. Olen mukana turvaporukassa ja tiedotuksessa. Parasta Iijoella on luonto ja ihmiset. Monta hyvää ystävää on joelta löytynyt.

Riikka Niemitalo, Oulu (synt.Pudasjärvi). Koko ikäni olen seurannut Iijoen vaiheita, jo lapsena osallistuin vanhempieni kanssa soututapahtumaan. Perähenkilönä useasti ja soutajana. Vapaa-ajanasunto Iijoen rannalla ja molempien vanhempien kodit myös. Parasta Iijoella on vesi ja kollektiivinen soututapahtuma.

Leo Siira, Ylikiiminki. Kokemusta erilaisilla välineillä liikkumisesta eri vesistöissä, purjeveneet, veneet, kajakit, kanootit ja soudun soutupäällikkö 2019. Vahvuudet erityisesti toimintojen organisoinnissa, verkostoitumisessa ja taloudenhallinnassa. Varpaat tukevasti Iijoen savessa syntymästä lähtien, äidin puolelta Iijoen latvoilta Kerojärvestä ja isän puolelta Jongulta.

Jorma Kokko, Ii (synt. Pudasjärvi). Vuodesta 1985 lähtien mukana soudussa sekä soututoimikunnassa järjestämässä soutuja. Mukana perämiehenä keulaveneessä sekä ensiapuveneessä. Olen asunut aina Iijoen läheisyydessä niin Pudasjärvellä kuin Iissäkin. Parasta joella on luonto, ihmiset ja kosket.

Eija Pakarinen, Pudasjärvi. Joella lapsesta asti, soudussakin mukana 10-vuotiaasta eli melkein joka soudussa. Ensiapuvastaavana pitkään. Parasta joella: Iijoki luonnontilassaan on kaunis ja voimaannuttava.

Taisto Puurunen, Pudasjärvi. Soudussa mukana yhtäjaksoisesti mukana 18 vuotta perämiehenä. Viimeiset 5 vuotta vastuuna perämiesten rekrytointi yhdistyksen omistamiin veneisiin ja soutupaikkojen jako, lisäksi tänä aikana keulaveneen perämiehen tehtävät ja reititys joella yhdessä turvamelojien kanssa. Olen syntynyt Kollajalla, isävainaa hankki leivän perheelleen kalastamalla, Iijoen uitosta ja maanviljelystä Iijoen rannoilla. Parasta Iijoella: hieno valtakunnallisesti kehuja saanut soututapahtuma.

Kari Härmä, Taivalkoski. Aiemmin turvamelojana, nykyään perämiehenä. Pienen ikäni olen Iijoella purjautunut. Parasta joella on Iijoki ja iijokiset.

Tarja Karjalainen, Oulu. Aktiivista koskimelontaharrastusta vuodesta 2007 alkaen, soudussa useana vuotena. Olen melontaohjaaja (2008), International rescue3 – koskipelastuskurssi (2019). Parasta Iijoella on luonto, aidot vanhat konkarit veneissä ja kajakeissa, uudet ihmiset jotka haluavat kokea Iijoen taian. Yhdessä koetut hetket joella antavat elämyksen jota ei muualta löydä.

Janne Majava, Pudasjärvi. Soutelussa Iijoella mukana n. 15 kertaa. Iijoki siihen laskevine vesistöineen sieppasi mukaansa 1988 Pudasjärven Taipaleenharjulle muuton myötä. Erityisosaamista veneiden tervaus,  perämiestaidot, kaluston siirto. Parasta Iijoella on Iijoen ylväs hallitseva olemus ja rauha. 

Eija Orreveteläinen, Oulu (synt. Pudasjärvi), turvameloja, melonnanohjaaja. Olen kotoisin Iijoen rannalta, Pirinrannalta, eteläpuolta jokea. Molemmat vanhemmat ovat lähtöisin Sotkajärveltä. Iijoella vuodesta 1994 useimmiten melojana, muutamina vuosina myös soutajana. Turvamelontatiimissä. Parasta Iijoella on itse Iijoki ja tapahtumassa mukana olevat. Kaikki turhanpäiväinen unohtuu joella, voi elää hetkessä.

Sami Myllymäki, Hetekylä. Useita vuosia järjestämässä soutua, perämies ja soutuveneaddikti. Vapaa-ajan kalastaja ja vaelluskala-asioita tiiviisti seuraava Iijokivarren mökkiläinen Yli-Kuressa. Olen tehnyt paljon töitä Iijoen suojelun puolesta (mm. Prokollaja-blogi). 
Parasta Iijoella ovat tervantuoksuiset veneet, lukuisat kosket ja soutuporukka.

Sanna Parkkila, Kipinä,
Kipinän kyläseuran puheenjohtaja. Jokivarressa Kipinän kylällä olen syntynyt ja yli puolet elämästäni Kipinässä asunut. Parasta Iijoella on kosken kohina ja sen kauneus.

Tervetuloa mukaan joukkoomme!

Elävä Iijoki ry hallitus 2021: Kari Härmä, Kari Järvinen, Tanja Lapinlampi, Erkki Latola, Pekka Niemitalo, Taisto Puurunen, Leo Siira ja Anita Valkama. Lisäksi rahastonhoitajana toimii Auli Moilanen.